חיפוש: כרמי יוסף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511980963G.M.I. VIDEO GAMES LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
513212886א.ב. אדן בע"מA.B. EDEN LTDחברה פרטיתפעילה
515181121א.ז. החברה לתוכנה מחקרית בע"מI.Z. THE SCIENTIFIC SOFTWARE COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
512938952א.מ. צייגר בע"מO.M. ZEIGER LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513102657א.מ.י.ר.ר.י. נוימן בע"מA.M.Y.R.R.Y. NEUMAN LTDחברה פרטיתפעילה
513875609א.ר.ג.ר - ציפורי בע"מחברה פרטיתפעילה
512138181אבי סמל השקעות ונכסים בע"מAVI SEMEL INVESTMENTS AND ASSETS LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
511541781אבן בר בע"מBAR STONE LTDחברה פרטיתפעילה
512630476אברהם לבנת אחזקות בע"מAVRAHAM LIVNAT HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510618077אברהם לבנת בעמAVRAHAM LIVNAT LTDחברה פרטיתפעילה
512423096אגממקו אחזקות בע"מAGAMMEMCO HOLDINGS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
514017904אגרו נטו בע"מחברה פרטיתפעילה
513022616אדיר'ס טכנולוגיות בע"מADIR'S TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514121672אדפריק בע"מADPHREAK LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512055344אהרוני (בישול) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515208403און דה ארס' בע"מON THE EARTHE LTDחברה פרטיתפעילה
514980689אופק פרל נכסים בע"מOFEK PERL PROPERTIES LTDחברה פרטיתפעילה
514212414אורטוב השקעות בע"מAORTOV INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514121987אושר ש. טל בע"מחברה פרטיתפעילה
512938960אי סי - קור (ישראל) בע"מ( LTD IC-CORE (ISRAELׁחברה פרטיתמחוסלת מרצון