חיפוש: כרמים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513840819א.א. הצלחה יזמות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512273657גן הכרמים - חוויה, ספורט ונופש בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511254518דב י. - דלק שיווק ומסחר 1987 בע"מחברה פרטיתמחוקה
515257541מאור כרמים - פיתוח ואחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
514290287מטעמי הבית בכרמים בע"מMATAMET HABAIT BAKRAMIM LTDחברה פרטיתפעילה
512840711מסופי תובלה בע"מTRANSPORTATION TERMINALS LTDחברה פרטיתפעילה
550017040מפעלי תיירות כרמיםשותפות מוגבלתמחוקה
513311415פיינטבול כרמים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1