חיפוש: כפר רוזנואלד (זרעית)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514731892דוד ניר מימון רכב בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513166496חוות השמפיניון בע"מחברה פרטיתפעילה
512363227חוות פרגיות קדש (זרעית) בע"מחברה פרטיתפעילה
513674176מצעי החווה בע"מחברה פרטיתפעילה
512770728עוף אירופה - ישראל בע"מחברה פרטיתפעילה
513676486קראו מדיקל בע"מCREO MEDICAL LTDחברה פרטיתפעילה
513674200ש.ב.א המרכז לדלתות איכות וביטחון בע"מחברה פרטיתפעילה
 1