חיפוש: כפר עציון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550012355אמגזית קמפינג 1992 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
514293695וויגה דנציגר בע"מWHEAGA DANCZIGER LTDחברה פרטיתפעילה
514209535זוהר מערכות מידע בע"מZOHAR INFORMATION SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
511153462חברת ארידן טריידינג בע"מחברה פרטיתפעילה
540170818חוות אמגזית ושות'שותפות כלליתפעילה
513109298חריט כפר עציון בע"מחברה פרטיתפעילה
513421503כיד המלך קייטרינג פלוס בע"מKEYAD HAMELEH CATERING PLUS LTDחברה פרטיתפעילה
514119163מ.א.ס.י. שיווק ופטנטים בע"מM.A.S.Y. MARKETING & PATENTS LTDחברה פרטיתפעילה
513255612מופת עציון יהודה בע"מחברה פרטיתפעילה
540173267מוצרי מתכת אורן-עציוןשותפות כלליתפעילה
513653782מעוף הפצות הנעלה בע"מחברה פרטיתפעילה
513796177עולם העץ (עציון) בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514452382עציון ארט יודאיקה בע"מETZION ART JUDAICA LTDחברה פרטיתפעילה
540172269פלנרו עציון(1989)שותפות כלליתפעילה
513810218רותן - מערכות תחקור מתקדמות בע"מROTAN - ADVANCED DEBRIEFING SYSTEMS LTDחברה פרטיתפעילה
540235348שלומיאלי קיוסקשותפות כלליתמחוקה
550015549תעשיות כפר-עציוןשותפות מוגבלתפעילה
 1