חיפוש: כפר סילבר

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510518947ברם את ברנדיס בעמחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510122765כפר סילבר בית ספר תיכון חקלאי ע"ש ד"ר אבא הלל סילבר בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
 1