חיפוש: כפר נחום

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513359760כפר נחום מסעדה וחוף פרטי 2003 בע"מחברה פרטיתפעילה
512721226מסעדת כפר נחום 1999 בע"מחברה פרטיתפעילה
 1