חיפוש: כפר מימון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511395204"כלנית - קוסמטיקה" בע"מחברה פרטיתפעילה
511971764אלדר מערכות חשמל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513804872אנגל-בייס בע"מANGLE-BASE LTDחברה פרטיתפעילה
514681337הלוקרס בע"מTHE LOCKERS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514207059י.ד חופים פיתוח ופרוייקטים בע"מY.D.HOFIM DEVELOPMENT & PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
513486100ינון עיצובים בע"מYINNON DIZINE LTDחברה פרטיתפעילה
514006030ספיר ייצוא חקלאי בע"מSAPIR AGRICULTURE EXPORT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514476662עזריאל אסף חקלאות ויזמות בע"מAZRIEL ASSAF AGRICULTURE AND ENTERPRISES LTDחברה פרטיתפעילה
513104604ערבה עיבוד פרדסים ומטעים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513542282קונברסנט ישראל בע"מחברה פרטיתפעילה
514681600קל-קאפ בע"מKAL- CUP LTDחברה פרטיתפעילה
514409473רדסטון ניהול בע"מחברה פרטיתפעילה
513730556שדות כח-אדם בע"מחברה פרטיתפעילה
515255248שוק בכפר כ.ח בע"מחברה פרטיתפעילה
514116672שמרא טל בע"מחברה פרטיתפעילה
 1