חיפוש: כפר חרוב

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513768358א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים בע"מחברה פרטיתפעילה
513461459אובל מגופים בע"מOOVAL VALVES LTDחברה פרטיתפעילה
514329028גרין גיא בע"מGREEN GUY LTDחברה פרטיתפעילה
512531872חיישני סילון בע"מJET SENSOR LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550013742חרוב - תיירות בכפרשותפות מוגבלתמחוקה
512215187חרוב טכנולוגיות פלסטיקה ומתכת בע"מCHARUV TECHNOLOGIES PLASTICS AND METALS LTD.חברה פרטיתמחוקה
540207602כ.מ.א מזון דרום הגולןשותפות כלליתמחוקה
511918468כפר חרוב שירותי תיירות בע"מKFAR CHARUV TOURISM SERVICES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513696344נתן - ניהול תהליכים פיננסיים בע"מNATAN - Financial Process Management ltdחברה פרטיתפעילה
 1