חיפוש: כפר חסידים ב'

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513025734א.ג.נ. שירותי הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
510202237חברת קרמן לחקלאות בעמחברה פרטיתבפרוק מרצון
515019297משה באטאן בע"מMOSHE BATAN LTDחברה פרטיתפעילה
512789165נורה - שריף עצים ורעפים בע"מחברה פרטיתפעילה
 1