חיפוש: כפר זיתים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514501931א.ב מערכות כיבוי אש בע"מחברה פרטיתפעילה
512803768בן משה יהלומים בע"מBEN MOSHE DIAMONDS LTDחברה פרטיתפעילה
514656867ג.ש. ג'ובני אנרגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
514614700חברת עין חי ב"ה מים מינרליים בע"מחברה פרטיתפעילה
540242344י.ס. שותפות רפת חלבשותפות כלליתפעילה
540191467מיכסת חלב בקרשותפות כלליתפעילה
540191558מס - ג'ובני סעדיה + ג'ובני מאירשותפות כלליתמחוקה
511185142מרכז מחשבים אופקים בע"מחברה פרטיתמחוקה
540193273משק חקלאי - דבחש שלמה ומשהשותפות כלליתפעילה
540177953ס. חן 1992שותפות כלליתמחוקה
514599034סביר תיקוני הידראוליקה בע"מחברה פרטיתפעילה
514633031סושי בר צומת צמח בע"מחברה פרטיתפעילה
511231441קרני חיטין בע"מחברה פרטיתמחוקה
514160860ר.ריל פלייס בע"מחברה פרטיתפעילה
 1