חיפוש: כפר דרום

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512657073החברה הכלכלית לבינוי ופיתוח כפר דרום בע"מחברה פרטיתפעילה
 1