חיפוש: כפר גליקסון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513978049אומגה - תעשיות אמנות ויצירה בע"מOMEGA - ARTS & CRAFTS INDUSTRIES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511906117אומגה תעשיות יצירה (1993) בע"מOMEGA CREATIVE INDUSTRIES (1993) LTDחברה פרטיתפעילה
514970169בני'ס אוכל טוב בע"מBENY'S GOOD FOOD LTDחברה פרטיתפעילה
550010342דשן כפר גליקסוןשותפות מוגבלתמחוקה
510536030ה.ש.ת.ת. בעמחברה פרטיתמחוקה
515092419כפר גליקסון חשמל ואנרגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
514845130ערן גילת ייעוץ בע"מERAN GILAT CONSULTING LTDחברה פרטיתפעילה
 1