חיפוש: כנרת (קבוצה)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513103697אדמה - עבודות עפר בע"מחברה פרטיתפעילה
540116357אחים ידיד בית מלאכה לצרפותשותפות כלליתמחוקה
510881675אלקטרו-ארט בע"מחברה פרטיתמחוקה
510505555אלקטרוגניקס ישראל בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
550015705אספלט כנרת (שותפות מוגבלת)שותפות מוגבלתמחוקה
510640261בתי ר.ו.ם בעמחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
513976464דגי נהר הירדן בע"מJORDAN RIVER FISH LTDחברה פרטיתפעילה
514454446חופית - קיבוץ כנרת (2010) בע"מHOFFIT - KIBBUTZ KINNERET (2010) LTDחברה פרטיתפעילה
550012124ירדנית קבוצת כנרתשותפות מוגבלתמחוקה
510822083סול כנרת מחצבות בע"מחברה פרטיתפעילה
513777623על הנהר בע"מחברה פרטיתפעילה
514912740על נהר הירדן בע"מON THE JORDEN RIVER LTDחברה פרטיתפעילה
514879600עמק הירדן (1905) נקסוס בע"מJORDAN VALLEY (1905) NEXUS LTDחברה פרטיתפעילה
515076545רוח כנען בע"מCANAAN SPIRIT LTDחברה פרטיתפעילה
 1