חיפוש: כנף

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513774042א.א.ק אבו קיאק בע"מחברה פרטיתפעילה
514388826א.ט.נ.ח. - ארגון לטיפול בנזקי חקלאות (רמה"ג) בע"מחברה פרטיתפעילה
512299660השייטת - שייט וסירות זודיאק בע"מחברה פרטיתפעילה
511855777כנף מתכת בע"מKANAF METAL LTD.חברה פרטיתפעילה
514318344כנפיים, מחשוב מבוסס שרת, בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514688878מקנה מהגולן בע"מחברה פרטיתפעילה
513636621מרינדו בע"מMARINADO LTDחברה פרטיתפעילה
513309328נ.א. צעצועים כלי בית ובגדי ילדים בע"מחברה פרטיתפעילה
514433317רפת א.א.א סולרי בע"מCOWSHED A.A.A SOLAR LTDחברה פרטיתפעילה
540211687רפת א.א.א. כנףשותפות כלליתפעילה
540218831רפת י.לשותפות כלליתמחוקה
 1