חיפוש: כליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511387086א.א. פורת בע"מA.A. PORAT LTD.חברה פרטיתפעילה
512116633ארגומדיה בע"מחברה פרטיתפעילה
513982942בירה מלכה בע"מחברה פרטיתפעילה
515266567גרונוולד שטרסה בע"מGRUNEVALDS STRASSE LTDחברה פרטיתפעילה
513844639דינאמיס בע"מDYNAMIS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514701283יוסי גוטליב פתרונות בע"מחברה פרטיתפעילה
540169414כליל אורגניקסCLIL ORGANICSשותפות כלליתמחוקה
511673501כליל בגליל בע"מחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
512686569כליל בגליל שיווק (98) בע"מחברה פרטיתפעילה
514514272להפונטו - מגנטיקס בע"מLAPUNTUH-MAGNETICS LTDחברה פרטיתפעילה
511162018משכנות העיר - חברה ישראלית בע"מחברה פרטיתפעילה
513417709פאי בקר בע"מחברה פרטיתפעילה
513234914פורנ'ס בע"מPORAN'S LTDחברה פרטיתפעילה
513859918ר. אפק חברה להשקעות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1