חיפוש: כישור

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550015002ארוח כפרי-כישורשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
512173519ד.י.א.ל. שווק כלים לתעשית שיש ואבן (1995) בע"מחברה פרטיתפעילה
510599574י הלר מהנדסים בעמחברה פרטיתמחוקה
512014192כישורית (חל"צ)KISHORIT (CC)חברה פרטיתפעילה
512747825צעצועץ פסטל בע"מPASTEL WOODEN TOYS LTDחברה פרטיתפעילה
512719220תעשיות כישורית (1998) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1