חיפוש: כיסופים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512716267אשכול תיירות ונופש בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513461210ד.נ.י. עבודות אקוסטיקה מיכשור ובקרה בע"מD.N.Y. ACOUSTIC WORKS INSTRUMENTATION AND CONTROL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513576702וי. או. 369 בע"מV.O. 369 LTDחברה פרטיתפעילה
550014203חלבלבן כיסופיםשותפות מוגבלתפעילה
512716275משק חלב בכיסופים בע"מחברה פרטיתפעילה
514204627נ.ס. שמנים בע"מחברה פרטיתפעילה
510192586ספקים לאמנויות גרפיות בע'מחברה פרטיתמחוקה
514426410ש.ה.ב אנרגיה בע"מS.H.V. ENERGY LTDחברה פרטיתפעילה
 1