חיפוש: כדורי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511182289אשר - את - ביזינסקי מובלי הגליל התחתון בע"מחברה פרטיתפעילה
514952357דלתות תבור בע"מTAVOR DOORS LTDחברה פרטיתפעילה
511955577טופוטי ישראל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514545730לובן הגליל קריסטל בע"מחברה פרטיתפעילה
513006056מחלבת משק צוריאל בע"מחברה פרטיתמחוסלת עקב מיזוג
511224834משק אחים צוריאל בע"מחברה פרטיתפעילה
511005936נחלת נפתלי בגליל התחתון חברה לפתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513317800סוזנה את סוזנה בע"מSUSANA AND SUSANA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513349290סויה צוריאל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511321283ע.ט.ע.ר. מיכון בע"מחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
511940389ר.ט.ע.ע.ד דלתות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1