חיפוש: יתד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514751551א.מ. יתד פרוייקטים בע"מחברה פרטיתפעילה
550017230אגו - יתדשותפות מוגבלתפעילה
511654204אירוס הנגב הצפוני בע"מEROS HANEGEV HZFONY LTDחברה פרטיתפעילה
540168507גידולי ידידשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
540168770גידולי צלששותפות כלליתפעילה
513894790ד.ע. אלון אחזקות בע"מD.I. ALON HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514177542דניאלה ואיציק שירותי לוגיסטיקה בע"מDANIELLA & EITZIK LOGISTIC SERVICES LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514121201מטענומט בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511627358נלי יעוץ כלכלי 1991 בע"מNELI ECONOMIC CONSULTING 1991 LTDחברה פרטיתפעילה
540168549פרחי עמליהשותפות כלליתשותפות מחוקה מרצון
514464650קרן סיון לפיתוח חלוצה בע"מחברה פרטיתפעילה
513890376תנובות חלוצה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1