חיפוש: ירושלים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
540178142" אופיר וסודרי "שותפות כלליתפעילה
540204385" קידומת פלוס "שותפות כלליתמחוקה
511730715"AL QUDS MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICES CO." LTDחברה פרטיתמחוקה
512230616"אביסר" - שיווק וסחר במזון בע"מחברה פרטיתפעילה
511364135"אביר המנעולים" בע"מחברה פרטיתמחוקה
513094987"אבן צורים" תשתיות ובניה בע"מחברה פרטיתפעילה
511108060"אדם וביתו" תיווך נכסים והשקעות בע"מחברה פרטיתמחוקה
512278607"אדמס אקוויטיס" חברה ליבוא, ליצוא ולשיווק מוצרים בינלאומיים בע"מ"ADAM'S EQUITIES" IMPORT EXPORT AND MARKETING OF INT. PRODUCTS LTDחברה פרטיתפעילה
512576000"או יו" כשרות ישראל בע"מ"O U" KASHRUT ISRAEL LTD.חברה פרטיתפעילה
511436453"אול סאל" - טרדינג ירושלים בע"מחברה פרטיתפעילה
511536757"אומגה" תעשיות אלומיניום לישראל בע"מחברה פרטיתמחוקה
511295552"אוצר" שרותי - המפעיל בע"מSHERUT - HAMAFIL "TREASURE" LIMITEDחברה פרטיתמחוקה
511720773"אור - גלית" בע"מ"OR - GALIT" LTDחברה פרטיתמחוקה
511335101"איזי" רב מרקט בע"מחברה פרטיתמחוקה
510699390"אישון - אבטחה שמירה נקיון ושירותים בעמ"חברה פרטיתמחוקה
512322637"אל - אמירה" מכון להתפתחות הילד בע"מחברה פרטיתפעילה
512208091"אל-אישרא" אקספרס טרנספורט קו. בע"מ"AL-ISRA" EXPRESS TRANSPORT CO. LTDחברה פרטיתפעילה
512787029"אלאתחאד" - ס.ט. למסחר כללי בע"מחברה פרטיתפעילה
511411068"אלדיאר" למחקרים ולימודים בע"מחברה פרטיתמחוקה
512223827"אלוני" - "אבן צפחה" בע"מ"ALONI" - "SLATE STONE" LTDחברה פרטיתפעילה