חיפוש: ירושליים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510667587הדירות ישראל בעמחברה פרטיתפעילה
512532573חינוך פלוס בע"מEDUCATION PLUS LTDחברה פרטיתפעילה
513936971מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מMAKOR RISHON HAMEUCHAD (HATZOFE) LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
515163442נטירא טכנולוגיות בע"מNETEERA TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1