חיפוש: יראון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513306415ארטזיפ בע"מARTZIP LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512339029יוריביט בע"מURIBIT LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511909459יקבי רמת יראון בע"מYARON HEIGHTS WINERIES LTD.חברה פרטיתפעילה
512151325יראון אחזקות בע"מYIRON HOLDINGS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515208270יראון אנרגיה בע"מחברה פרטיתפעילה
550015531יראון מבני תעשיהשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
512216995מפעלי טילון (1995) בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
550012884נגריית רהיטי יראוןשותפות מוגבלתמחוקה
550018873פסקל יצואשותפות מוגבלתמחוקה
550010508שלווה על ההרשותפות מוגבלתשותפות מחוקה מרצון
 1