חיפוש: יסודות

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514708742אמ.אס.טי. אחזקות וניהול 2012 בע"מM.S.T. HOLDINGS AND MANAGEMENT 2012 LTDחברה פרטיתפעילה
514225077גז מרכז ג.י בע"מחברה פרטיתפעילה
514585595דלק-יגל ג.פ.מ. בע"מDELEK -YAGEL G.P.M. LTDחברה פרטיתפעילה
515269405הוד ספרי יסוד בע"מחברה פרטיתפעילה
513953349הישיבה הגדולה יסודות "משכן ידידיה" בע"מ (חל"צ)חברה פרטיתפעילה
514265271חיפויי אנפה הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
511916769יסודות מערכות אלומיניום בע"מYESODOT ALUMINIUM SYSTEMS LTDחברה פרטיתחיסול ע"י בימ"ש
550010201צ.ב.י. מפעלי צבעשותפות מוגבלתמחוקה
513541649ר.פ.א.מ. שרותי רפואהחברה פרטיתפעילה
513590612רמת שורק בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1