חיפוש: יטבתה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550013692לבונה תעשיות יטבתה - חומרי טעם וניחוחשותפות מוגבלתמחוקה
550002067מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזושותפות מוגבלתפעילה
514730928סולאריפאי בע"מSOLARIPHY LTDחברה פרטיתפעילה
514488469פלנטילייט בע"מPLANTYLIGHT LTDחברה פרטיתפעילה
 1