חיפוש: יושיביה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513648774א. בר כימיקלים (2005) בע"מחברה פרטיתפעילה
511261455אחים בקרי בע"מחברה פרטיתפעילה
513851667אפיקי מים טוב בע"מAFIKAY MAYIM TOV LTDחברה פרטיתפעילה
513119719אפיקים בנגב ב.ע (2001) בע"מחברה פרטיתפעילה
512817602אפיקים בנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
513496885אפיקים בנגב ש.י.ל.ת בע"מחברה פרטיתפעילה
513206490אר.טי.סי מינרלים בע"מR.T.C MINERALS LTDחברה פרטיתפעילה
515269389אתרא - אדריכלות והנדסה בע"מATRA - ARCHITECTURE& ENGINEERING LTDחברה פרטיתפעילה
511790735ב.ב. אפיקים בנגב בע"מחברה פרטיתמחוקה
540224300באכרי אברהם וטויטו יהודהשותפות כלליתפעילה
513148858בייסיק הנדסה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513107714ביפל הנדסה בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
511261513ביתן נסים ובניו בע"מחברה פרטיתפעילה
512675539בקרי חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513423566בר כימקלים א.ל. בע"מחברה פרטיתפעילה
513469494גורן הנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
512348269האחים טויטו ראובן בע"מחברה פרטיתפעילה
511603250ורד חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
514195320י.א. תורג'מן עבודות חקלאיות בע"מחברה פרטיתפעילה
514869007יחד גחלים בע"מYAHAD COALS LTDחברה פרטיתפעילה