חיפוש: יונתן

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512691643בית אריזה יונתן בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540192242גד"ש אריאלשותפות כלליתמחוקה
550017891יונתן - אריזה ושיווקשותפות מוגבלתפעילה
540207859יונתן רמג"ש - אריזה ושיווק שותפות כלליתשותפות כלליתפעילה
513815407ניב חקלאות והשקעות בע"מNIV AGRICULTURE & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513717223עולם הפלאים ברמה בע"מWONDER WORLD BARAMA LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540205143רפת המפליםשותפות כלליתפעילה
514730449תוכיה בע"מTOOKEEYA LTDחברה פרטיתפעילה
 1