חיפוש: יהל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514022607אוולו השקעות בע"מAWELO INVESTMENT LTDחברה פרטיתפעילה
515302891אצות במדבר בע"מחברה פרטיתפעילה
514029040חוות ערנדל בערבה בע"מARANDAL RANCH IN THE ARAVA LTDחברה פרטיתפעילה
514691385חשמל במדבר קיבוץ יהל בע"מחברה פרטיתפעילה
540204112פירות במדברשותפות כלליתמחוקה
515014819תגלית - ניהול סיכונים ופתרונות מידע בע"מTAGLIT - RISK MANAGEMENT & DATA SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
 1