חיפוש: טירת צבי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
550013452אדמונית עיבוד דגים - טירת צבישותפות מוגבלתמחוקה
540188091דג - טגשותפות כלליתמחוקה
510191430חברת חלקה 25 בגוש 30157 בעמחברה פרטיתמחוקה
514862333טי.אס.טי מדידה בקרה וניהול בע"מT.S.T MEASUREMENT CONTROL & MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
550018311טיב - טירת צבי 2000שותפות מוגבלתפעילה
550002091טיב בית חרשת לנקניק ובשר מעושןשותפות מוגבלתפעילה
512781089טיב טירת צבי ניהול שותפות בע"מחברה פרטיתפעילה
550011118טירה אירוסים טירת צביTIRA IRISES TIRAT ZVIשותפות מוגבלתמחוקה
550011159טירת צבי טבעשותפות מוגבלתמחוקה
512761081ל.א.ס מסעדות וארועים בע"מחברה פרטיתפעילה
514653310מ.ח.צ (מחלק חשמל 2011) בע"מחברה פרטיתפעילה
550013114מיון ואריזת גזר ליצוא - טירת צבישותפות מוגבלתמחוקה
512503038מעוף-פיתוחים וטכנולוגיה (דגן) בע"מחברה פרטיתפעילה
 1