חיפוש: חרשים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514128982אוליבס אוף פיס בע"מחברה פרטיתפעילה
512542903ארטיק הפקות בע"מARTIK PRODUCTIONS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513938332טקטון פתרונות מידע בע"מTECTON INFORMATION SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514728781מ.ח. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מM.H ENGINEERING & PROJECTS MANAGEMENT LTDחברה פרטיתפעילה
510020084מונה חברת נאמנות בעמחברה פרטיתפעילה
514546795עדיים (איריס כץ) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1