חיפוש: חפצי-בה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511634610גל מערכות ממוחשבות להספקת מים בע"מGAL COMPUTERIZED WATER SUPPLY SYSTEMS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512121476דג - דגן בע"מDAG - DAGAN LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513629832דג דגן 2005 בע"מחברה פרטיתפעילה
514733336דיריגו בע"מDIRIGO LTDחברה פרטיתפעילה
510643497הדר חברה לשווק מוצרי ניר בעמחברה פרטיתמחוקה
514560242החברה לתשתיות של קיבוץ חפצי-בה בע"מחברה פרטיתפעילה
540120284זהיר תל - אביב השכרת רכבשותפות כלליתמחוקה
511637043חפציבה ייצור ושיווק מזון בע"מHEFZIBA FOOD MANUFACTURING AND MARKETING LTDחברה פרטיתמחוקה
514581479כאן בונים בע"מחברה פרטיתפעילה
510078389כרגוט בעמחברה פרטיתמחוקה
511073355מ - מ (1985) חברה ליבוא ושיווק בע"מחברה פרטיתמחוקה
514505288מד תקין בע"מMAD TAKIN LTDחברה פרטיתפעילה
513981837מוסך חפציבה בע"מחברה פרטיתפעילה
513033514קיבוץ חפציבה אחזקות בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512637281תומר- נוי בע"מTOMER- NOY LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1