חיפוש: חספין

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512638362אביה רוזן (הדרכות, טיולים, חילוצים וסיורי מדבר) בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513397323אנגלמאייר בע"מENGELMAYER LTDחברה פרטיתפעילה
512418039אשל הגולן בע"מESHEL HAGOLAN LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
540131133ב.ש.ן. ייעוץ וחשבונאות (בהרב שליסר-ניהול)שותפות כלליתפעילה
511039844ב.ש.ן.ייעוץ וחשבונאות (1984)בע"מחברה פרטיתפעילה
514570795גוטסופר בע"מחברה פרטיתפעילה
512962499הדובדבן ברמת הגולן בע"מחברה פרטיתפעילה
512201104חברת מתיישבים לייזום ופיתוח שירותי הארחה בחיספין בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
511353617חקלאות ביולוגית בע"מחברה פרטיתפעילה
514343029ע.ל.י. שירותי כ"א בע"מחברה פרטיתפעילה
 1