חיפוש: חניתה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510594823א תאומי בעמחברה פרטיתמחוקה
511864241חברת עדשות חניתה השקעות 1993 בע"מHANITA LENSES INVESTMENTS 1993 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
514742220חניתה אנרגיה ירוקה בע"מחברה פרטיתפעילה
512000506טל ש.ח. סוכנויות בע"מחברה פרטיתפעילה
550012298כבודי חניתה (כ"ח)שותפות מוגבלתפעילה
510490105מדי מור חברה לייצור ושווק בעמחברה פרטיתמחוקה
511984403סידב מעגלים מודפסים 1994 בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
510509771עשרים בעמחברה פרטיתמחוקה
540240793פרויקט סולארית בחניתהשותפות כלליתפעילה
513619155קיבוץ חניתה החזקות ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
 1