חיפוש: חלץ

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513326520אחים נתן הובלה בקרור בע"מחברה פרטיתפעילה
513825539הדרי אחים כהן בע"מחברה פרטיתפעילה
511233694חברת בן-דוד להובלה בע"מחברה פרטיתמחוקה
510344716חלקה 120 בגוש 6368 בעמחברה פרטיתפעילה
515214682י.ר מחצבים ותשתיות בע"מחברה פרטיתפעילה
514402494יוחאי עבודות עפר ופיתוח ע"מחברה פרטיתפעילה
515030864ילטה מיכאל בע"מחברה פרטיתפעילה
514544683נתן ר. שינוע, סחר ועבודות כלליות בע"מחברה פרטיתפעילה
511676256צוות המקצוענים בניין בע"מחברה פרטיתפעילה
 1