חיפוש: חומש

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512954298א נ.ה. חן שווק ופתוח נדל"ן בע"מחברה פרטיתפעילה
512436817איר - ארם בע"מחברה פרטיתפעילה
511524803אל.אי. ניבון בע"מחברה פרטיתמחוקה
511491052ד.ע.ד. יצור ושיווק חלקי חילוף בע"מחברה פרטיתמחוקה
511322273דוכס יצור ושיווק מדים ובגדי עבודה בע"מDUKASS MANUFACTURING AND MARKETING OF UNIFORMS AND WORKCLOTHES LTD.חברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
511884413דן - חן בע"מDAN - HAN LTDחברה פרטיתפעילה
512680588מוקד יעש אבטחה ואחזקה בע"מחברה פרטיתפעילה
512423211מרום שומרון בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
512997388סולמון איזוטק בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511386393פרמי בע"מFERMY LTD.חברה פרטיתמחוקה
512042797רמא-בר אחזקות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1