חיפוש: חוות השקמים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
510154990מפעלי צאן ישראליים בע"מחברה פרטיתפעילה
510630320שיקמים חווה חקלאית בעמחברה פרטיתפעילה
 1