חיפוש: חגי

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514622323א.מ. יותר אחזקות בע"מA.M. YOTER HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
540240744א.ע לביא מחשביםשותפות כלליתמחוקה
515307627גליתאי אחזקות בע"מGALITAY HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
514592237פורטונה תעשיות עץ בע"מFORTUNA WOOD INDUSTRIES LTDחברה פרטיתפעילה
 1