חיפוש: ח'ואלד

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515092104חופרי סלע בע"מחברה פרטיתפעילה
513804633פ.א.ר.ע השקעות 2006 בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
 1