חיפוש: זנוח

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515164028א.י. כלפון עבודות עפר ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513706952חן וחסד י.ו. בע"מחברה פרטיתפעילה
513233361ישא ביגוד בע"מYESAH CLOTHING LTDחברה פרטיתפעילה
540248879כ.ע עבודות עפר ותשתיות (2013 )שותפות כלליתפעילה
515017846נדב תשתיות עבודות חשמל ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
513127787פשוט קבוצת איכות בע"מPASHOOT QUALITY GROUP LTDחברה פרטיתפעילה
511742801צליל דוד חברה לעבודות עפר פיתוח והובלה בע"מחברה פרטיתפעילה
513226241קופ אביב פרוייקטים בע"מKOP AVIV PROJECTS LTDחברה פרטיתפעילה
514671676שוט פתרונות בע"מSHOOT SOLUTIONS LTDחברה פרטיתפעילה
514844752תחנת דלק זנוח בע"מZANOAH GAS STATION LTDחברה פרטיתפעילה
 1