חיפוש: ורד יריחו

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514726181אינגליש דזרט בע"מENGLISH DESERT LTDחברה פרטיתפעילה
513209288אירנה הדס בע"מחברה פרטיתפעילה
513837666אלדן ארכיב בע"מELDAN ARCHIVE LTDחברה פרטיתפעילה
513940601אלדן נתיבי השקעה בע"מELDAN INVESTMENT CHANNELS LTDחברה פרטיתפעילה
512561812אקווה מערכות אלקטרומכניות בע"מAQUA ELECTROMECHANIC SYSTEMS LTDחברה פרטיתבפרוק ע"י ביהמ"ש
514214964אר.בי.אס.פי. וונצ'רס בע"מR.B.S.P VENTURES LTDחברה פרטיתפעילה
514099449גלובל ארק בע"מGLOBAL ARC LTDחברה פרטיתפעילה
512191271דנלום פרוייקטים בע"מDANLOM PROJECTS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
512736778הדס חקלאות וסחר בע"מHADAS AGRICULTURAL AND TRADING LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513169557ורד התמר בע"מחברה פרטיתפעילה
512892266ורד סופר בע"מVERED SOFER LTDחברה פרטיתפעילה
511816720יגאל מלכה הסעות בע"מחברה פרטיתפעילה
514767136יוד מר חניונים בע"מחברה פרטיתפעילה
513557280ירוק במדבר בע"מחברה פרטיתפעילה
512323189מ.א.י.ה. שנהב בע"מחברה פרטיתפעילה
513493882מ.ס.ר. ניהול שירותי וי.אי.פי. ויזמות עסקית בע"מM.S.R. - V.I.P. SERVICES MANAGEMENT & BUSINESS ENTERPRISES LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513455485מגע הטבע בע"מNATURE TOUCH LTDחברה פרטיתפעילה
513169532מטע תמרים בע"מחברה פרטיתפעילה
514691336ע.מ. חברים לעבודות מסגרות ומסחר כללי בע"מחברה פרטיתפעילה
512868175פ.ד.י מערכות אלקטרו מכניות בע"מPH.D.I. ELECTRO MECHANIC SYSTEM LTDחברה פרטיתפעילה