חיפוש: הר עמשא

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514545490אויר הרים בע"מMOUNTAIN WINDS LTDחברה פרטיתפעילה
550012157מזנון שוקתשותפות מוגבלתמחוקה
513262337נהרות שם בע"מחברה פרטיתפעילה
514210160תכלת וזהב בע"מTEKHELET VEZAHAV LTDחברה פרטיתפעילה
 1