חיפוש: הררית

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511973646אגרוטוף חקלאות ומסחר בע"מAGROTOF AGRICULTURE AND TRADE LTDחברה פרטיתמחוקה
550012447אהא - משאבי אנוש 1992 שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
511680233אהא משאבי אנוש בע"מAHA HUMAN RESOURCES LTDחברה פרטיתמחוקה
512837410אינטליפן בע"מINTELLIPEN LTDחברה פרטיתפעילה
510997802אקספרטק בע"מEXPERTECH LTD.חברה פרטיתבפרוק מרצון
514870526דוקטור בן ליפשיץ וטרינר בע"מDOCTOR BEN LIFSHITZ VETERINARIAN LTDחברה פרטיתפעילה
512463738חוגגים בע"מחברה פרטיתפעילה
513704379יופיון מסחר והשקעות בע"מYOPHION TRADING AND INVESTMENTS LTDחברה פרטיתפעילה
514976927ירסקי הנדסה וייזום בע"מחברה פרטיתפעילה
511249880מודכם בע"מחברה פרטיתפעילה
513666131נטומיישן בע"מNETOMATION LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513861492סקדיולואנס בע"מSCHEDULEONCE LTDחברה פרטיתפעילה
512833815ערוגן השקעות הון סיכון בע"מARUGAN VENTURE CAPITAL INVESTMENTS LTD.חברה פרטיתפעילה
513501635פיינביט בע"מFINEBIT LTDחברה פרטיתפעילה
512833757רוזינס יזמות בע"מROZINES ENTREPRENEURSHIP LTD.חברה פרטיתפעילה
511777195רמה - טק בע"מRAMA - TEC LTDחברה פרטיתמחוקה
512833823רני שפירא החזקות בע"מRANY SHAPIRA HOLDINGS LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
 1