חיפוש: הראל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511685281א.ר. רותם השקעות בע"מחברה פרטיתפעילה
513529628אניווי הולדינגס בע"מANYWAY HOLDINGS LTDחברה פרטיתפעילה
511834962ד.ר. הדרית בע"מD.R. HADARIT LTDחברה פרטיתפעילה
511725418דג - סוף בע"מSUF - FISH LTDחברה פרטיתפעילה
511743767הנמל 28 בע"מחברה פרטיתפעילה
512989443כרמי הראל (ניהול) בע"מחברה פרטיתפעילה
520037185נוקו בע"מNOKO LTDחברה פרטיתפעילה
511685273נר הלילה בע"מחברה פרטיתפעילה
515298396פלקסיטק אביה בע"מFLEXITECH AVIA LTDחברה פרטיתפעילה
511868911ר.ב. מחצבים בנגב בע"מR.B. NEGEV MINERALS LTD.חברה פרטיתפעילה
511692188שדות נפט בע"מOIL FIELDS LTD.חברה פרטיתפעילה
550012603שדות נפט חיפושים (1992) - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
 1