חיפוש: הזורעים

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511525024אד-בר יועצים בע"מחברה פרטיתפעילה
511732448אסולין יוסי - עפר ופיתוח בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514968874אשר בטיטו אחזקה בע"מASHER BETITO ACHZAKA LTDחברה פרטיתפעילה
513185777גדי א. הסעות בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
514716588הזורעים שיווק בע"מחברה פרטיתפעילה
511662033המדביק גליל (1992) בע"מHAMADBIK GALIL (1992) LTD.חברה פרטיתמחוסלת מרצון
513045146מי שאן בע"מSHWAN WATER LTDחברה פרטיתפעילה
513725085מקסווב בע"מMAXWEB LTDחברה פרטיתפעילה
540191244משי - שווק חלבשותפות כלליתמחוקה
514828367משק אור בע"מחברה פרטיתפעילה
514158062צפון בירוק חברה לפיתוח בע"מTZAFON BEYAROK DEVELOPMENT COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
511651036צרכנית מושב הזורעים בע"מחברה פרטיתמחוקה
511242174ש.א.י.ש. שרותי ניהול בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512406190ש.י.ה. שרותי יעוץ הנדסיים בע"מS.Y.H. ENGINEERING ADVISORY SERVICES LTDחברה פרטיתפעילה
540192374שותפות לייכטרשותפות כלליתפעילה
 1