חיפוש: הוואשלה (שבט)

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
512643164אחים הואשלה בע"מחברה פרטיתפעילה
513535583אס בייס בע"מS BASE LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513515643בני קסר אלסר בע"מחברה פרטיתפעילה
514055540דקל ירוק בערבה בע"מחברה פרטיתפעילה
514145903הקו הדרומי לבניה וחקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513516120מאג מאוס בע"מMAG MOS LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
514003946קצר אלסר בניה וחקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513376400תשתיות בערבה בע"מחברה פרטיתפעילה
 1