חיפוש: דקל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
515048544א. אליטוב יעוץ ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
511886657א. צ. נ. בית אריזה חקלאות בע"מחברה פרטיתפעילה
513572073א.ג. מקנה דקל 4 בע"מE.G. MIKNE DEKEL 4 LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
540168010א.ד.ן גידוליםשותפות כלליתמחוקה
514057421א.ח תוצרת טעם החיים בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513430223אינטרסקיו (669) בע"מINTERESCUE (669) LTDחברה פרטיתפעילה
515038636אר-עד יזמות בנגב בע"מחברה פרטיתפעילה
514651058אשכול סחר עץ בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
515301901אשר את יובל מסחר בע"מחברה פרטיתפעילה
511610552ביין - היתר בע"מחברה פרטיתמחוקה
550012017ברשב חקלאות שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתפעילה
511657595גידולי אצות בע"מחברה פרטיתפעילה
511239493גילן - אריזות בע"מחברה פרטיתפעילה
550012538דקלי שלום - שותפות מוגבלתשותפות מוגבלתמחוקה
514485986הינומן בע"מHINOMAN LTDחברה פרטיתפעילה
512160102חקלאות ל.ד. בע"מחברה פרטיתפעילה
513123059יעד פז - חברה לפיתוח מיזמים לצעירים בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
540177417כרכום - יצרנים בנגבשותפות כלליתפעילה
540177516ל.ע.מ. משק חקלאישותפות כלליתפעילה
511862542מ.מ.מ. ארועים בע"מM.M.M. EVENTS LTDחברה פרטיתמחוקה