חיפוש: גת בגליל

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513888099א. גרה בניה ופיתוח בע"מחברה פרטיתפעילה
514211564א.ג יתד חברה לבנייה בע"מA.G YETED BUILDING COMPANY LTDחברה פרטיתפעילה
514260439א.ג. פרו דנטל בע"מA.G. PRO DENTAL LTDחברה פרטיתמחוסלת מרצון
512828120א.ו. עביד בע"מA.O.AUBID LTDחברה פרטיתפעילה
512037177אחים ביסאן בע"מחברה פרטיתפעילה
511746794אחים ותד לכיסוי רעפים ונגרות גגות בע"מחברה פרטיתמחוקה
513746610גולד ליין ביסאן בע"מחברה פרטיתפעילה
511602997גת גליל בע"מחברה פרטיתמחוסלת מרצון
513868703ח.כ אנרגיה והשקעות בע"מH.C. ENERGY & INVESTMENTS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
513161133מובילי בטון מ. ביסאן בע"מחברה פרטיתפעילה
511948416משווקי גת הגלילית בע"מחברה פרטיתבפרוק מרצון
513696922נ.א.ר.י. שווק וסחר בע"מN.A.R.Y. MARKETING & TRADE LTDחברה פרטיתפעילה
512944158שמאליה תעשיות בע"מחברה פרטיתפעילה
 1