חיפוש: גריפאת

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514608066ג.מ.מ. הובלות ציוד מכני בע"מחברה פרטיתפעילה
513838912הדסק הישראלי לביטחון ושמירה בע"מTHE ISRAEL DESK FOR SECURITY & PROTECTION LTDחברה פרטיתפעילה
 1