חיפוש: גן תעשיה-לבון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
514679414מטליקון טכנולוגיות בע"מMETALICONE TECHNOLOGIES LTDחברה פרטיתפעילה
514679380פלסאל פלסטיק בע"מPLASEL PLASTIC LTDחברה פרטיתפעילה
514679513פלסאל תבניות בע"מPLASEL MOLDS LTDחברה פרטיתפעילה
512847302צור לבון בע"מZUR LAVON LTDחברה פרטיתפעילה
 1