חיפוש: גן רווה

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
513829747אי.פי.יו. החזקות בע"מI.P.U. HOLDINGS LTDחברה פרטיתבפרוק מרצון
510924228גרעיני עפולה בערבון מוגבלחברה פרטיתמחוקה
510647589חב שלום גרשון הובלות והעמסות בטרקטורים הוד-השרון בעמחברה פרטיתמחוקה
510856123חיש הנדסה בע"מחברה פרטיתפעילה
510290539ישלהב בעמחברה פרטיתפעילה
510650807נכסי עשתיג בעמחברה פרטיתמחוקה
 1