חיפוש: גליל עליון

מספרשםשם אנגליתסוג תאגידסטטוס
511054231אחים סמילה בע"מחברה פרטיתמחוקה
511829871החברה הכלכלית לפיתוח הגליל העליון בע"מTHE ECONOMIC COMPANY FOR DEVELOPMENT OF THE UPPER GALILEE LTD.חברה פרטיתפעילה
540113560י יוליוס את רוטמן עורכי דיןשותפות כלליתפעילה
510379886יהודה גולדמן את חיים אלון קבלני בנין ועבודות בעמחברה פרטיתמחוקה
510746498פרו - מאן בע"מחברה פרטיתפעילה
 1